Menu
你当前的位置 首页 > 通知公告 >
通知公告
2024年清明節放假通知
页面更新时间:2024-04-01 16:20:12

      

尊敬的客人们:


      根据国家法定假期规定,并结合我司实际情况决定,清明节做如下安排:


       放假时间:4月4日(星期四)

       

      上班时间:4月5日(星期五)


       出货安排:4月6日(星期六)正常出货   

      放假期间仓库正常收货                    

    

       放假期间客服回消息可能不及时,希望大家谅解!

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   2024年04月01日

                                                                                                                                                    秋萍集运


 

Copyright © 2002-2022  QP集運便 | 版權所有

首页

開始集運

下载APP

店铺